ALU stolarija

U proizvodnji alu stolarije koristi se nekoliko vrsta profila i to aluminij sa prekinutim termičkim mostom koji je odličan za vanjsku stolariju, aluminij bez prekida termičkog mosta za unutrašnje pregradne stijene ili u uvjetima izjednačene temperature i drvo aluminij kod kojega je unutrašnja strana aluminijskog profila obložena drvetom. Sve vrste aluminijskih profila mogu biti površinski obrađene, zaštićene i bojane plastifikacijom ili eloksiranjem.

Plastificirani aluminijski profili mogu biti u bilo kojoj boji po RAL-u, pa je samim time omogućena apsolutna sloboda izbora boja. Kod eloksiranih profila najčešće boje su varijacije bronce i boja sirovog aluminija.

ALU Profili s prekinutim termičkim mostom

Profili s prekinutim toplinskim mostom imaju visoka svojstva čvrstoće, nosivosti, kvalitete i odlične toplinske izolacije. Profili se sastoje od dva djela koji su spojeni poliamidnim štapom. Na taj se način spriječava prijenos topline i hladnoće s vanjske na unutarnju stjenku i obratno.

ALU Hladni profili

Hladni profil preporučujemo ugrađivati na pozicije gdje nema velikih temperaturnih razlika između unutarnjeg i vanjskog prostora jer bi u suprotnom moglo doći do kondenziranja vodene pare s obzirom na lošija izolacijska svojstva.